• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

‘Elektronische facturatie is alternatief voor verplichte derde betaler’

Het ‘Front tegen de Verplichte Derde Betaler’ pleit voor de snelle invoering van het elektronische facturatiesysteem (e-Fact). Dat alternatief voor het derdebetalerssyteem zorgt ervoor dat de arts zijn geld onmiddellijk krijgt. Maar het duurt nog minstens een jaar voor e-Fact mogelijk wordt.

In afwachting daarvan vragen de BVAS en het SVH dat artsen geen boete krijgen als ze de verplichte derde betaler niet toepassen. Het Front van zorgverstrekkers (*) wijst erop aan dat e-Fact niet verenigbaar is met de derde betaler. “Het is een alternatief en geen techniek die zich aan de derde betaler toevoegt.”

Recht op onmiddellijke betaling
Sinds 1 oktober zijn huisartsen verplicht om voor Omnio-patiënten de derde betaler toe te passen. Bij een consultatie hoeven patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming dan enkel het remgeld te betalen, het ziekenfonds regelt het andere deel rechtstreeks met de arts. Maar dat kan even duren. Het ‘Front tegen de Verplichte Derde Betaler’ vindt echter dat elke zorgverstrekker het recht heeft om onmiddellijk zijn honorarium te ontvangen, en schaart zich daarom achter het e-Fact systeem. 
Alles in real time
Het idee van de elektronische facturatie komt van Xavier Brenez, de topman van het Onafhankelijke Ziekenfonds. Die zegt dat het nog minstens een jaar duurt voor het systeem met de elektronische facturatie ingevoerd kan worden. E-fact is één van de actiepunten in de roadmap van eHealth.

Hoe werkt e-Fact? De huisarts stuurt het getuigschrift voor verstrekte hulp onmiddellijk elektronisch naar het ziekenfonds, dat in real time de verzekerbaarheid van de patiënt natrekt. De patiënt betaalt de volledige consultatie met een bankkaart, en krijgt de terugbetaling in real time van het ziekenfonds. 
Overconsumptie tegengaan
"Vermits alle handelingen in real time plaatsvinden, ontvangt de verstrekker onmiddellijk zijn honorarium. Technisch is dit perfect haalbaar. De bankverrichtingen bewijzen dit elke dag," luidt het. De arts moet dan wel een betaalterminal aanschaffen, maar dat zou niet al te duur uitvallen.

Volgens Dr. Marc Moens (BVAS) gaat  de elektronische facturatie van de derde betaler meteen ook mogelijke overconsumptie tegen. “Bij dit systeem moet de patiënt een actieve betaling doen, en weet hij hoeveel zijn consultatie gekost heeft. Bij het derdebetalerssysteem legt hij gewoon zijn remgeld op tafel, en gaat het besef verloren dat zorg een kostprijs heeft”, aldus nog Moens.
Respect voor arts-patiëntrelatie
Ook het SVH is gewonnen voor e-Fact, zegt Dr. Rufy Baeke. “We hebben al moeten vaststellen dat het Riziv de ‘opting-out’ verbiedt, waarbij de patiënt vrijwillig verklaart dat hij afziet van zijn recht op de verplichte derde betaler. Daaruit blijkt dat de overheid geen respect heeft voor de arts-patiëntrelatie.”

e-Fact heeft als voordeel dat de arts onmiddellijk betaald wordt op het moment dat de patiënt buitengaat, zegt Baeke. “Daar hebben we altijd voor gepleit. Bovendien verhoogt de elektronische facturatie ook de veiligheid.”
GBO en FAG niet overtuigd
Maar niet alle artsensyndicaten zien heil in de e-facturatie als alternatief voor de verplichte derde betaler. “Wij geloven niet dat het een geloofwaardig alternatief is,” valt te horen bij de GBO. Ook het FAG bleef dit keer aan de kant staan en ondertekende het communiqué niet.

(*) Het Front tegen de Verplichte Regeling Derde Betaler bestaat uit de BVAS, het SVH, de beroepsvereniging voor Belgische kinesitherapeuten Axxon, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen (VUKB) en de Franstalige vrije beroepen (UNPLIB).