• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

Belgische vorsers ontdekken veelbelovend spoor voor nieuwe kankertherapie

Een groep vorsers onder de leiding van prof. Jean-Christophe Marine (Vlaams Instituut voor Biotechnologie en KU Leuven) heeft een nieuw mechanisme ontrafeld dat een rol speelt bij de groei van bepaalde kankercellen. Ze stellen ook voor om na te gaan hoe dat proces kan worden geblokkeerd.

Expressie en remming
De Leuvense groep heeft in samenwerking met het laboratorium van prof. Ernesto Guccione in Singapore zeer interessante onderzoeken uitgevoerd, die belangrijke informatie hebben opgeleverd. Het laboratorium voor moleculaire kankerbiologie van Jean-Christophe Marine (foto) had al in 2012 ontdekt dat de overproductie van het eiwit MDM4 het eiwit p53 kan uitschakelen. P53 heeft tumoronderdrukkende eigenschappen en beschermt dus tegen kanker. Maar als MDM4 zich aan p53 bindt, kan dat laatste zijn functie niet meer uitoefenen. MDM4 is dan ook een mogelijke target bij de behandeling van kanker.
Een andere weg
SAH-p53-8 is een peptide die de tumoronderdrukkende werking van p53 herstelt. We weten echter niet of die peptide als geneesmiddel kan worden ingezet. Er is evenmin een andere peptide bekend dat eenzelfde effect heeft. Maar de vorsers van de KU Leuven en Singapore hebben nu een andere manier ontdekt om een teveel aan MDM4 tegen te gaan. En dat kan volgens hen op een vrij eenvoudige manier: in plaats van de binding van MDM4 aan p53 te verhinderen, pakken ze gewoonweg de overexpressie van MDM4 aan. Ze hebben het verloop van die expressie grondig onderzocht. In vitro zijn ze erin geslaagd om een cruciale stap van die overexpressie te blokkeren met een antisenseoligonucleotide. Dat is dus een nieuw spoor, dat uitzicht biedt op meer farmacologische mogelijkheden. Bovendien weten we nu ook dat MDM4 zelf direct kanker kan veroorzaken los van zijn binding aan p53.

Referentie
Dewaele M, Tabaglio T, WillekensK et al. Antisense oligonucleotide–mediated MDM4 exon 6 skipping impairs tumor growth. J Clin Invest. 2015. doi:10.1172/JCI82534.

Meer weten over de werking van MDM4 en p53? In deze verhelderende video.