• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

Prof. Martine Piccart: ‘Het onderzoek naar borstkanker bundelen en coördineren’

Prof. Martine Piccart, kankerspecialiste aan het Bordet Instituut en oprichtster van de Breast International Group (BIG), heeft onlangs de prestigieuze Brinkerprijs 2015 voor klinisch onderzoek gekregen. Ze kreeg die prijs voor haar onderzoekswerk en haar bijdrage tot de strijd tegen borstkanker. Het interview dat News4Med met haar had, is in het Frans.

De inspanningen bundelen
We denken daarbij aan de oprichting van de BIG, een groot, internationaal netwerk. We hebben met haar een gesprek gehad over de onderzoeken die ze momenteel uitvoert, en de mogelijke perspectieven bij de behandeling van borstkanker. Volgens haar hinkte Europa wat achterop wat het onderzoek naar borstkanker betreft. Niet omdat de Europese vorsers minder competent waren dan de Amerikaanse, maar omdat de versnippering van de onderzoeksteams per land resulteerde in een dramatisch verlies van efficiëntie en energie. Ze heeft dan ook een inspanning geleverd om een groot aantal centra die onderzoek verrichtten naar borstkanker, te bundelen, niet alleen in Europa, maar in de hele wereld. De BIG telt nu niet minder dan 56 groepen op meerdere continenten.
Beslissende onderzoeken
Enkele jaren geleden heeft de BIG beslist om onderzoek uit te voeren naar gemetastaseerde borstkanker en naar de zeldzamere vormen van borstkanker. In 2014 werd een zeer grootschalig project op touw gezet, het AURORA-project. Dat project maakt gebruik van gevorderde technieken van moleculaire biologie om de afwijkingen te ontrafelen die leiden tot de vorming van metastasen. Het is daarbij de bedoeling om biologische criteria op te sporen die voorspellen welke tumoren goed op de behandeling zullen reageren en welke niet.
Pionierswerk 
Er lopen nog andere projecten zoals de MINDACT-studie. Die studie gaat na welke vrouwen met borstkanker zonder lymfekliermetastasen of met minimale lymfekliermetastasen geen chemotherapie nodig hebben. Het is daarvoor dat prof. Piccart de Brinker-prijs heeft gekregen van Susan G. Komen®, de eerste wereldwijde stichting ter bestrijding van borstkanker. De stichting kent die prijs toe aan pioniers inzake klinisch en fundamenteel onderzoek.