• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

Luchtvervuiling kost elk jaar meer dan 11.000 Belgen het leven

Luchtvervuiling veroorzaakte het overlijden van meer dan 11.000 Belgen in 2012, zo zegt het European Environment Agency (EEA) in haar jaarrapport over de kwaliteit van de lucht in Europa dat begin deze week verscheen.

Slechtere kwaliteit

Er wordt dezer dagen ook veel gepraat over het klimaat in Parijs. Maar er is meer aan de hand dan de stijging van de temperaturen die het gevolg is van de luchtvervuiling. Er zijn ook ziekten en overlijdens die lijden onder luchtpollutie: cardiovasculaire aandoeningen, astma, allergie, enz. Dat blijkt ook uit epidemiologisch onderzoek. Vooral fijn stof is verantwoordelijk voor meer dan 432.000 vroegtijdige overlijdens, zo schat het EEA op basis van gegevens van 2012. De dalende kwaliteit van de lucht is de belangrijkste omgevingsoorzaak voor de gezondheid in Europa, zo schrijft het agentschap.

Levensverwachting en –kwaliteit

De meest problematische polluenten zijn fijn stof dat cardiovasculaire en longaandoeningen verergert, stikstofdioxide dat de luchtwegen aantast, en ozon dat onder meer verantwoordelijk is voor astma. In België zouden 9.300 overlijdens te wijten zijn aan de concentratie van fijn stof in de lucht, 2.300 aan stikstofdioxide en 170 aan ozon, becijferde het EEA.

Stedelingen worden uiteraard het meest blootgesteld aan luchtvervuiling. Het EEA schat dat 98% van de Europeanen die in steden wonen in 2013 geconfronteerd werden met een hogere ozonconcentratie dan de normen van de WGO. "Ondanks de vooruitgang van de afgelopen dertig jaar, heeft luchtvervuiling nog altijd een nefast effect op de algemene gezondheid, de levensverwachting en de levenskwaliteit van Europeanen", aldus directeur van het EEA, Belg Hans Bruyninckx.

Normen respecteren

En dan zijn er nog de aanzienlijke economische gevolgen, de toename van de medische kosten en de daling van de productiviteit omwille van verloren werkdagen. Het Europees agentschap spoort alle landen aan om de normen inzake pollutie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) te respecteren. Die normen zijn doorgaans strenger dan de Europese normen. Als de waarden van de WGO voor fijn stof gerespecteerd werden, dan had men 144.000 vroegtijdige overlijdens kunnen vermijden.

Belga