• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

Huisartsen geschokt door moord op Dr. Patrik Roelandt

De Vlaamse huisartsenwereld is in shock door de moord op dokter Patrik Roelandt (64). De oud-Uhakvoorzitter werd gisterennamiddag op huisbezoek bij een patiënt met een messteek in de hals om het leven gebracht. Roelandt geldt als de ‘vader’ van de kringerkenning en was één van de architecten van Domus Medica.

“De dader heeft zich vergist van slachtoffer,” zegt een aangeslagen dr. Ralph Pacqueu, die bij Uhak jarenlang de compagnon de route was van Dr. Roelandt. “Hij was de braafste, meest charmante en minst opvliegende huisarts die ik ken. Hij bleef altijd kalm en beheerst.”

De huisartsen in de regio reageren erg geschokt. Een bijeenkomst van het West-Vlaams Huisartsenplatform gisteren werd in allerijl afgelast. Ook een geplande reünie van de artsen die in 1975 afstudeerden aan de UGent zal niet doorgaan.

Tien jaar voorzitter Uhak

Patrik Roelandt was tien jaar lang voorzitter van de Unie van Huisartsenkringen (Uhak). In die periode lag hij aan de basis van de erkenning en financiering van huisartsenkringen. Het is de tragische ironie van het lot dat de nu vermoorde huisarts uit Izegem gedurende heel zijn carrière een pleitbezorger was voor meer veiligheid voor huisartsen. Ralph Pacqueu herinnert zich hoe hij samen met Patrik Roelandt en enkele Franstalige collega’s het probleem van de veiligheid al aankaartte in 1998 bij toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Luc Van den Bossche.

Maar ook over andere thema’s had de overleden huisarts duidelijke standpunten, waarmee hij vaak in de medische pers verscheen. Zo was hij bijvoorbeeld een heftig tegenstander van voorschrijven op stofnaam (Vos) en verzette hij zich tegen het substitutierecht voor apothekers. Vaak liet hij zich kritisch uit over de artsensyndicaten.

Domus Medica

Een paar jaar later was Dr. Roelandt één van de architecten van Domus Medica, de fusievereniging die naast Uhak ook de toenmalige Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) verenigde. Vanuit een ontevredenheid over de bestaande artsensyndicaten ijverde Roelandt er van meet af aan voor dat Domus Medica zich in de statuten ook een syndicale rol zou toemeten. Het zou nog tot 2014 duren vooraleer DM via de alliantie AADM in de medicomut geraakte.

Orde van Artsen

De vermoorde huisarts nam vaak juridisch degelijk onderbouwde stellingen in. Die juridische interesse - “Patrik was een halve advocaat,” dixit dr Pacqueu - zou voor hem de weg banen naar de Orde van Artsen. Eenmaal de fusie van DM rond was, liet hij zich verkiezen voor de provinciale raad van West-Vlaanderen. Nadien zetelde hij in de nationale raad van de Orde.

Vrouw en twee dochters

De hulpdiensten kwamen dinsdag nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De vermoedelijke dader is opgepakt. Hij moet vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Vandaag vindt in Antwerpen ook een inwendige autopsie van het slachtoffer plaats.

Patrik Roelandt laat een vrouw en twee dochters na. De redactie van News4Med biedt de familie en vrienden haar oprechte deelneming aan.