• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

Hoxgen regelt werking darmen pasgeborene

Hoxgenen zijn een groep van genen die verantwoordelijk zijn voor de segmentering van het lichaam van alle hogere organismen. Deze genen regelen bijvoorbeeld de vorming van organen en ledematen tijdens de embryonale ontwikkeling. Het lijkt erop dat een van die Hoxgenen ook een rol speelt bij de assimilatie van moedermelk.

Genetici van de universiteit van Genève (UNIGE) en de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) hebben zopas een essentiële functie ontdekt van een gen uit de familie van de Hoxgenen, het gen Hoxd3, in de ontwikkeling van de darmen van pasgeboren muizen. Specifieke mutaties van dat gen leiden tot een defecte opname van moedermelk en een aanzienlijke groeiachterstand, die vaak dodelijk is.

Rijping darmen

Bij de mens draagt die genetische afwijking waarschijnlijk bij tot bepaalde vormen van darminsufficiëntie bij prematuren, zoals necrotiserende enterocolitis bij pasgeborenen. In het kader van die aandoening zou de detectie van een gemuteerd Hoxd3 gen het mogelijk maken een van de oorzaken, die tot op vandaag niet gekend zijn, in kaart te brengen.

De Hoxgenen, die een belangrijke rol spelen bij de segmentering van het lichaam van zoogdieren, zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van het spijsverteringssysteem tijdens de embryonale ontwikkeling. De onderzoeksgroep van Denis Duboule, geneticus aan het departement voor genetica en evolutie aan de faculteit wetenschappen van de UNIGE en aan de EPFL, heeft diverse functies en werkingsmechanismen kunnen blootleggen van de Hoxgenen in de loop van de laatste dertig jaar. “We hebben gevallen van postnatale groeiachterstand geobserveerd bij muizen die drager zijn van mutaties binnen de groep HoxD-genen, en we wilden de exacte oorzaken daarvan bepalen”, aldus de onderzoeker. 

Dat genetisch defect draagt waarschijnlijk bij tot bepaalde ernstige aandoeningen bij prematuren, zoals necrotiserende enterocolitis bij pasgeborenen
Dankzij een enkel gen

Het team heeft diverse bloedlijnen van muizen gekweekt met specifieke en gerichte mutaties binnen de groep HoxD-genen. “Alle muizen die drager zijn van het Hoxd3-gen dat een dysfunctioneel eiwit codeert, kennen een abnormale ontwikkeling van de dunne darm en groeiachterstand”, legt Jozsef Zakany uit, onderzoeker aan het departement genetica en evolutie en eerste auteur van de studie. Dat gen speelt dus een cruciale rol bij de ontwikkeling van de darmen bij muizen die gezoogd worden. 

In tegenstelling tot volwassenen, drinken zoogdierbaby’s melk in de vorm van niet-gerichte druppeltjes. “Het Hoxd3-gen lijkt een ondersteunende functie te hebben voor de darmcellen belast met de absorptie van dat voedsel, maar enkel tijdens het zogen. De gemuteerde dieren die overleefden kenden vervolgens een normale groei, ten gevolge van veranderingen aan de darmwand veroorzaakt door het spenen”, preciseert Jozsef Zakany.

(AlphaGaliléo)