• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

Bijna 7.000 inschrijvingen voor vernieuwd toelatingsexamens arts en tandarts

De nieuwe formule voor de toelatingsexamens voor de opleidingen arts en tandarts schrikt de kandidaat-studenten niet af.

Zo hebben zich 5.700 studenten ingeschreven voor het vernieuwde examen arts en 1.227 voor het examen tandarts. Vorig jaar ging het samen nog om 6.300 kandidaten. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vandaag in het Vlaams Parlement bekendgemaakt in antwoord op vragen van Jos De Meyer (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Jenne De Potter (CD&V).

Meer dan vorig jaar

Het toelatingsexamen arts-tandarts krijgt dit jaar na 20 jaar een grondige opfrisbeurt. Zo komt er een apart examen voor arts en tandarts (op 3 en 4 juli). Verder zal de moeilijkheidsgraad iets lager liggen, maar ligt het aantal kandidaten dat zal toegelaten worden wél al op voorhand vas t ('numerus fixus').

De nieuwe formule lijkt de studenten alvast niet af te schrikken. Zo hebben er zich volgens minister Crevits 5.700 kandidaten ingeschreven voor het examen arts en 1.227 voor de opleiding tandarts. Dat zijn er meer dan de 6.300 kandidaten tijdens de gezamenlijke proef vorig jaar.

De overgrote meerderheid van de kandidaten is vrouw. Voor de opleiding arts gaat het bijvoorbeeld om 1.844 mannen en 3.856 vrouwen. Voor de opleiding tandarts om 364 mannen en 863 vrouwen. De bijna 7.000 ingeschreven kandidaten zullen 'strijden' om het beperkte aantal plaatsen in de opleidingen. Voor volgend academiejaar gaat het om maximum 1.102 starters voor de opleiding tot arts en maximum 135 starters voor de opleiding tot tandarts.

De overgrote meerderheid van de kandidaten is vrouw
Ook voor ingenieurs

Minister Crevits had ook cijfers mee van het aantal inschrijvingen voor de nieuwe verplichte niet-bindende toelatingsproeven voor de studies burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. Daar gaat het intussen om meer dan 1.100 inschrijvingen (923 voor burgerlijk ingenieur en 196 voor burgerlijk ingenieur-architect).

Voor de burgerlijk ingenieurs zijn 8 op de 10 deelnemers mannen, voor burgerlijk ingenieurs-architect is het genderevenwicht behoorlijk in balans. De inschrijvingen voor de proef, die plaatsvindt op 2 juli, lopen nog tot 8 juni.

(Belga)