• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

De resultaten van de nationale enquête

Met trots stelt BVAS de resultaten van de grote nationale enquête bij huisartsen en specialisten voor. De vragenlijst werd op vraag van BVAS verstuurd in de periode tussen 30 maart en 24 mei 2018.

Bij BVAS is het een traditie om de vinger aan de pols te houden van wat er leeft bij huisartsen en specialisten. De enquête peilde naar een waaier van thema’s en hete hangijzers. Wat verwachten artsen van een artsensyndicaat? Waarover maken ze zich zorgen? Wat drijft hen om in hun dagelijkse praktijk steeds weer het beste van zichzelf te geven, en hoe kan BVAS hen daarbij het best ondersteunen? Met 1.295 deelnemers is onze enquête een schot in de roos. En jawel, “U denkt zoals wij!”. 

Opleiding

De resultaten wijzen uit dat acht op de tien huisartsen (80%) en specialisten (82%) tevreden zijn over hun stagemeester. Toch heeft maar een minderheid van de huisartsen (32%) interesse om zelf stagemeester te worden. Bij de specialisten is de interesse wat groter (47%). Eveneens opvallend: een grote meerderheid geeft aan tijdens de opleiding bijkomende uren te hebben gepresteerd zonder vergoeding. Driekwart van de huisartsen en negen op de tien specialisten zijn in dat geval. 

Op de vraag of ze voorstander zijn van een ‘filter’ voor de studies geneeskunde, zoals georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap, antwoorden 57% van de huisartsen en 62% van de specialisten met een ‘ja’. Tijdens hun studies dachten ze daar anders over: 71% van de huisartsen en 67% van de specialisten geven aan dat ze tijdens hun opleiding gekant waren tegen een numerus clausus.

71% van de huisartsen en 67% van de specialisten geven aan dat ze tijdens hun opleiding gekant waren tegen een numerus clausus
Honorering

Een frappant resultaat in onze enquête is dat twee derde (66%) van de specialisten vindt dat een artsensyndicaat de betaling per prestatie moet blijven verdedigen. Dat is volledig in lijn met het programma van BVAS. In onze visie biedt de betaling per akte de beste garantie op kwaliteit van zorg. Forfaitaire vergoedingen zijn een interessante aanvulling maar wij geloven geenszins dat een verregaande forfaitarisering op zich de kwaliteit bevordert. We merken ook dat een herwaardering van de nomenclatuur hoog op het verlanglijstje staat. 

Voor heel wat huisartsen blijft de betaling per prestatie aantrekkelijk. Zo verkiest 54% een remuneratie uitsluitend per akte, tegenover 11% van de huisartsen die uitsluitend forfaitair vergoed willen worden. Voor 35% maakt het niets uit. Dit strookt helemaal met de antwoorden op de vraag welke thema’s een artsensyndicaat moet verdedigen. De betaling per prestatie wordt door 65% van de huisartsen aangestipt. Eveneens hoog op het verlanglijstje staan een herwaardering van de nomenclatuur (78%), veiligheid (56%) en wachtposten (55%).

(persbericht van BVAS)