• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

Bescherming tegen voorstadia van baarmoederhalskanker

Meisjes en jonge vrouwen (15-26 jaar) die worden gevaccineerd tegen humaan papillomavirus (HPV) voor ze seksueel actief worden, lopen een zeer laag risico op het ontwikkelen van voorstadia van baarmoederhalskanker.

Tot die conclusie kwamen onderzoekers van Sciensano, het Belgische gezondheidsinstituut, en van Cochrane in een studie naar de effecten van vaccinatie tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.

Preventief

De onderzoekers brachten de resultaten uit 26 klinische studies met een looptijd van 0,5 tot 8 jaar samen en onderwierpen ze aan een grondige analyse. “In de regel zien we dat het beschermende effect kleiner is naarmate de vaccinatieleeftijd stijgt, want dan is de kans groter dat men al in aanraking is gekomen met virus. Het HPV-vaccin is preventief en beschermt niet wanneer het virus al aanwezig is”, stelt dr. Marc Arbyn, hoofdauteur van het artikel en onderzoeker bij het Kankercentrum van Sciensano, vandaag in een persbericht.

In ons land lopen al enkele jaren HPV-vaccinatieprogramma's die door de gemeenschappen worden georganiseerd. “De resultaten uit ons onderzoek zijn een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan”, zegt dr. Arbyn. 

Het HPV-vaccin is preventief en beschermt niet wanneer het virus al aanwezig is
Op lange termijn?

“Het mag dan wel duidelijk zijn dat het vaccin beschermt tegen de ontwikkeling van de voorstadia van baarmoederhalskanker, we moeten nu kijken of dat effect op langere termijn ook te zien zal zijn in het aantal nieuwe baarmoederhalskankers. Daarom is het net als in andere landen zoals Schotland, Engeland, Zweden, en Australië essentieel dat België een monitoringprogramma opzet om de effecten van HPV-vaccinatie op langere termijn te kunnen opvolgen.” In 2015 trof baarmoederhalskanker 634 vrouwen in ons land.

(Belga)