• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

De Block wijst op solidariteitsfonds en zet in op langetermijnoplossing

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) erkent dat er een probleem is met de terugbetaling van medicijnen voor mannen met borstkanker.

Omdat het om een beperkte doelgroep gaat (minder dan honderd mannen per jaar in ons land krijgen borstkanker) is een oplossing niet evident. De minister wijst wel op het bestaan van het Bijzonder Solidariteitsfonds, dat speciaal voor dit soort gevallen bestaat en de behandeling alsnog terugbetaalt.

Een beperkte doelgroep

Het instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en een aantal andere organisaties klagen aan dat mannen met borstkanker vaak hun dure medicijnen zelf moeten betalen, wat het voor sommigen moeilijk maakt om hun ziekte te bestrijden. Ze vragen een bijsturing. 

“Mannen met borstkanker hebben evenveel recht op terugbetaling van medicijnen als vrouwen met borstkanker. Jammer genoeg is dat niet zo simpel als op het eerste gezicht kan lijken”, zegt het kabinet-De Block. “Het gaat voor alle duidelijkheid niet over een keuze van de overheid. Het is dus niet zo dat het Riziv beslist om bepaalde geneesmiddelen tegen borstkanker niet terug te betalen voor mannen”.

Het probleem is dat de doelgroep beperkt is. Minder dan honderd mannen per jaar worden door de ziekte getroffen, terwijl er voor klinische proeven met geneesmiddelen honderden patiënten nodig zijn. Het onderzoek naar de werkzaamheid van die geneesmiddelen is bovendien erg duur. Omdat de doelgroep beperkt is, is het voor producenten minder interessant om hierin te investeren, klinkt het.

Minder dan honderd mannen per jaar worden door de ziekte getroffen
Op internationaal niveau

De minister ziet een oplossing in meer internationale samenwerking. “Door de schaal te vergroten, kunnen farmaceutische bedrijven bijvoorbeeld makkelijker aan voldoende patiënten geraken voor een klinische proef en wordt het voor hen ook interessanter om te investeren in onderzoek naar geneesmiddelen voor beperkte doelgroepen”. 

Minister De Block wijst ook op het bestaan van het Bijzonder Solidariteitsfonds voor dit soort gevallen. “Als de behandelende arts oordeelt dat een mannelijke patiënt met borstkanker baat kan hebben bij een bepaald geneesmiddel dat niet wordt terugbetaald door de ziekteverzekering, kan het BSF financieel tussenkomen en de behandeling alsnog terugbetalen”.

(Belga)