• 
  • Login
  • Nieuwsbrief

Nieuwe subsidiëring van infrastructuur voor personen met handicap

Infrastructuurwerken in de sector van de personen met een handicap zullen voortaan op een andere manier gesubsidieerd worden.

Zorgaanbieders zullen niet langer een rechtstreekse subsidie krijgen voor hun bouwwerken. De ondersteuning wordt nu gekoppeld aan de personen met een handicap. 

Nieuw financieringssysteem

In de laatste begroting is een jaarlijks budget van 6 miljoen euro voorzien. Daarmee zouden zo'n 50 dossiers kunnen goedgekeurd worden. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist op voorstel van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). 

Voorzieningen die personen met een handicap opvangen, kregen in het verleden rechtstreekse subsidies voor het uitvoeren van infrastructuurwerken. Maar met de invoering van het systeem van de persoonsvolgende financiering, waardoor de personen met een handicap zelf hun zorg kunnen aansturen, ging minister Vandeurzen op zoek naar een nieuw financieringssysteem. Na overleg met de zorgaanbieders en gebruikersorganisaties is er nu een alternatief systeem klaar. Dat systeem is gekoppeld aan de personen met een handicap.

In het systeem wordt er een bedrag per dag toegekend waarmee wordt tussengekomen in de collectieve infrastructuurkost. De voorziening ontvangt die middelen en houdt deze van de factuur van de gebruiker af. Dit bedrag houdt rekening met de specifieke zorgnood van de gebruiker Voor de zwaarste zorggroep is dat bijvoorbeeld 21 euro per dag of 4.586 euro per jaar. “Op deze manier wordt ook de betaalbaarheid van de aangeboden ondersteuning beter gegarandeerd”, klinkt het.

Het nieuwe financieringssysteem is gekoppeld aan de personen met een handicap
50 dossiers

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) kan nu binnen die nieuwe regels investeringsdossiers goedkeuren. Er is voorlopig een jaarlijks budget van 6 miljoen euro afgesproken. Daarmee zouden volgens het kabinet-Vandeurzen zo'n 50 investeringsdossiers kunnen goedgekeurd worden. 

(Belga)